Podsumowanie II tury badań przesiewowych wśród nauczycieli klas I-III i pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych oraz szkół specjalnych na terenie województwa lubelskiego

Zakończono II etap badań przesiewowych na koronawirusa SARS-CoV-2 , który dedykowany był dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz szkół muzycznych. Bezpłatne badania metodą PCR zostały wykonane w dniach 8 – 12 lutego 2021 r.

Na terenie województwa lubelskiego chęć udziału w badaniach zadeklarowało 1871 nauczycieli z 454 szkół.  Materiał diagnostyczny pobierano w 26 punktach wymazowych. Przebadano 1316 nauczycieli. Dodatni wynik testu stwierdzono u 21 osób.

Kolejną grupę, w której zostaną wykonane testy przesiewowe stanowią nauczyciele oraz pracownicy żłobków i przedszkoli. Badania odbędą się w dniach 15 – 19 luty 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu placówek uczestniczących w badaniu oraz punktów mobilnych, umieszczone są na stronie: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/badania-przesiewowe-wsrod-nauczycieli-zlobkow-i-przedszkoli.

https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/podsumowanie-ii-tury-badan-przesiewowych-wsrod-nauczycieli

Skip to content