Podatki delikatnie w górę

Ponad 400 tysięcy złotych gmina Włodawa dokłada do systemu śmieciowego. Od tego roku samorządy mają możliwość niwelowania tej różnicy ze środków własnych, z czego radni skorzystali. By choć trochę pokryć ten deficyt, podniesiono inne podatki. W 2022 roku ma to dać dodatkowe 200 tysięcy do budżetu, choć stanie się to oczywiście kosztem mieszkańców.

Sesje w gminie Włodawa od wielu miesięcy nieustannie odbywały się za pomocą zdalnych transmisji. Niektórzy radni sugerowali niedawno, by powrócić do stacjonarnych obrad, jednak ostatnia eksplozja nowych zachorowań raczej nie wróży tego powrotu. Nie dziwi więc, że i ostatnie posiedzenie (29 października) było wirtualne. W programie znalazło się siedem projektów uchwał.

Niemal wszystkie uchwalono bez dyskusji. – Zdalne obrady utrudniają zwykłą wymianę zdań, dlatego forma stacjonarna jest zdecydowanie wygodniejszą do merytorycznej dyskusji – mówi jeden z radnych. Podczas sesji określono wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżono średnią ceny skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego, określono wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content