Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Włodawa


Informujemy, że Gmina Włodawa opracowała „Plan dystrybucji preparatów
stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego
”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Włodawa o zapoznanie się
z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem
zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.


Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz
w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia
będzie ono nagłośnione w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Lubelskiego,
także za pośrednictwem mediów lokalnych oraz za pośrednictwem OSP z terenu gminy, z
określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Włodawa.
Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek,
będzie miał zapewniony dostęp do ulotki – tj. informacji przeznaczonej dla użytkownika,
zatwierdzonej w procesie dopuszczenia do odbioru, załączonej do opakowania przez
wytwórcę produktu leczniczego.

Plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Skip to content