„Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie”

Od 22 maja do 15 czerwca w Zakładzie Karnym we Włodawie trwa program resocjalizacyjny trwający w czasie pandemii koronawirusa w zakresie integracji rodzin pt. „Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie”.

Założenia programu, integracja ze środowiskiem zewnętrznym

Głównym spektrum celów jest uświadomienie roli ojca w wychowywaniu dzieci, doskonalenie umiejętności wychowawczych, dostarczanie wiedzy w zakresie świadomego ojcostwa czy edukacja w zakresie zdolności konstruktywnego wyrażania uczuć. Program realizowany w trakcie trwania pandemii koronawirusa, gdzie kontakt z rodziną jest ograniczony brakiem widzeń ma również na celu rozładowanie negatywnych emocji poprzez m.in. integrację ze środowiskiem zewnętrznym – wykonane przez osadzonych prace ręczne w pracowni plastycznej oraz odlewy figur gipsowych, zostaną przekazane w dniu 1 czerwca 2020r. na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. W sumie zaplanowano przekazać 50 szt. aniołków gipsowych oraz rękodzieła – przedmioty wykonane z papierowikliny, szkatułki itp. Trzech z sześciu osadzonych – uczestników programu złożyło prośby o potrącenie z ich konta depozytowego określonych sum pieniężnych na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.  Wsparcie od trzech osadzonych zostało przekazane na konto hospicjum w dniu 28 czerwca 2020r.

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną

Działania w ramach programu koordynują: kpt. Agnieszka Krzywania, kpt. Katarzyna Filipczuk i szer. Monika Nieczypor-Zimnicka. Podkreślić należy, że dla osadzonych ojców obecny czas jest szczególnie ważny. Pomimo braku widzeń program ma na celu dać namiastkę bliskości  rodzinnej i podtrzymać te relacje. Od prowadzącej psycholog osadzeni otrzymali dekalog dobrego taty oraz 10 kroków do tego jak stać się lepszym ojcem. Na ten temat odbyła się również pogadanka. Skazani – uczestnicy otrzymali również bajki z morałem, które mogli listownie przekazać swoim dzieciom z uwagi na zbliżający się Dzień Dziecka. Akcja charytatywna, możliwość przekazania bajek swoim dzieciom, laurek czy drobnych upominków jest wyrazem miłości i tęsknoty. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji.

opracował: por. Daniel Pręciuk
ZK Włodawa

Skip to content