Oddaj krew, uratuj życie

Po raz kolejny Służba Więzienna bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”. Organizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Przyświeca jej kilka ważnych celów, m.in. pomoc w ratowaniu życia, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, a także pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zwrócenie uwagi na funkcjonariusza i urzędnika państwowego, jako dbających o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. Mundurowy może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i potrwa do 20 grudnia. 9. edycja akcji jest wyjątkowa. Z powodu epidemii koronawirusa w całym kraju drastycznie spada liczba krwiodawców. Sytuacja w punktach krwiodawstwa jest dużo gorsza niż przed epidemią. Wielu dawców albo boi się oddawania krwi, albo nie może, bo jest zakażona SARS-CoV-2. To stanowi poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. W trosce o dawców wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczne oddawanie krwi.

Więziennicy zawsze są chętni do niesienia pomocy. Sami organizują wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też ochoczo odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Podczas ubiegłorocznej edycji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddali 705 litrów krwi i jej składników. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do włączania się w tegoroczną ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi służb mundurowych. Bo jak mówią krwiodawcy – twoja krew ratuje życie.

Zespół Prasowy CZSW – https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wlodawie-oddaj-krew-uratuj-zycie

Skip to content