O przygotowaniach do zimy

O zbliżającej się zimie i ewentualnych zagrożeniach z nią związanych mówili podczas posiedzenia członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie. Służby do zimy są przygotowane, choć środki finansowe mają na bardzo lekką zimę.

Jako pierwsza głos zabrała Wiesława Kadrow – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, która przedstawiła procedury związane z postępowaniem w przypadkach obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów czy niskich temperatur. W tym sezonie zimowym – podobnie jak i w poprzednich – drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie (co oznacza m.in., że czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8-10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość). Przygotowano wiele ton soli oraz mieszanki z przygotowaniem na drogi powiatowe.

Pani dyrektor stwierdziła, że środki finansowe na ten cel jeszcze ma, gdyż zimy jeszcze nie było, ale wystarczy ich do końca grudnia. Z kolei Ryszard Waszczuk – zastępca kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich we Włodawie omówił przygotowania „jego firmy” do zimy. – Mamy przygotowane 1400 ton soli i 360 ton mieszanki, a do odśnieżania jest 66 km dróg w III standardzie i bez mała 100 km dróg w IV – tylko na terenie powiatu włodawskiego – mówił. – Mamy także do utrzymania ok. 6 km chodników i 31 km ścieżek rowerowych, które będą posypywane piaskiem. Praktycznie, poza wirnikiem, nie mamy swojego sprzętu, ale procedury przetargowe zostały już dawno rozstrzygnięte i zadania zostały zlecone innym firmom.
Paweł Matczuk – komendant PSP we Włodawie zwrócił uwagę na zadania straży, które są niejako „pomocnicze”. Straż będzie oczywiście pomagać w tych wszystkich miejscach, które są trudno dostępne dla mieszkańców i służb. Przypomniał także o trwającej cały czas profilaktycznej akcji związanej z korzystaniem z urządzeń grzewczych. – Kwestii czadu i związanych z tym zagrożeń nie wolno lekceważyć. Czujka powinna być w każdym domu – mówił. Zwrócił też uwagę na zagrożenie soplami.
Z kolei policja koncentruje się przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa drogowego oraz ewentualnego zabezpieczenia mienia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki