Nowa infrastruktura w Gminie Włodawa

Logo

Operacja pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne w miejscowości Suszno, Sobibór, Stawki” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu wyniosła 150 032,50 zł a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi kwotę 95 465,00 zł.
Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym. Poprzez realizację operacji dla mieszkańców i turystów udostępnione zostały tereny rekreacyjne:
– w miejscowości Suszno: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, stół do gry w szachy,
– w miejscowości Stawki: plac zabaw przy świetlicy wiejskiej,
– w miejscowości Sobibór: siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy boisku.

UG Włodawa