Na sesji miejskiej było bardzo ciepło. Mieszkańcy Włodawy chcą wyjaśnień

Ostatnia miejska sesja rady trwała ponad 4 godziny. Mieszkańcy nie ustają w walce o swoje i wybrali się do urzędu miejskiego, aby dowiedzieć się jak najwięcej o ostatnich podwyżkach cen za ogrzewanie i ciepłą wodę. Ponieważ tematu nie wyczerpano, będą kolejne spotkania.

68. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie nie obyła się bez kontrowersyjnego tematu dotyczącego podwyżek opłat za ciepło. Zanim jednak się pojawił, tuż po rozpoczęciu obrad radna Janina Klimczuk wniosła o trzy zmiany do porządku obrad. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia punktu trzeciego – informacji o aktualnej sytuacji w mieście związanej z podwyżkami za ogrzewanie i ciepłą wodę. Druga – zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Włodawy. 

– Wnoszę również o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie gminy miejskiej Włodawa. Oba punkty obrad na posiedzeniu komisji były mocno dyskutowane, dlatego należy je dopracować – mówiła radna Klimczuk.

Radny Andrzej Bisko zgłosił natomiast zdjęcie z porządku obrad z przyczyn proceduralnych punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na burmistrza Włodawy. Dwunastu radnych jednogłośnie przyjęło nowe wnioski, a następnie również jednogłośnie przyjęto nowy porządek obrad.

Mieszkańcy przyszli do radnych po pomoc

Po zakończonych pracach legislacyjnych, radna Janina Klimczuk pokrótce nakreśliła ostatnie działania mieszkańców oraz sytuację w mieście związaną z podwyżkami cen ogrzewania i ciepłej wody. Następnie poprosiła o głos przedstawiciela mieszkańców ul. Chełmskiej.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

Skip to content