MZC – Wydłużamy okres odbioru odpadów zielonych

Z uwagi na warunki atmosferyczne i przedłużającą się „aurę jesienną” wydłużamy okres odbioru z nieruchomości odpadów organicznych (zielonych) o jeden miesiąc, czyli do grudnia 2023 r. W terminach wyznaczonych w harmonogramach dla odbioru frakcji biodegradowalnej (kuchennej) będą odebrane z nieruchomości również odpady tzw. zielone, o ile będą one odpowiednio przygotowane do odbioru, czyli:

1) liście i trawa – w workach koloru brązowego

2) gałęzie – w wiązkach o wadze max do 40 kg.

Przypominamy też, że wszystkie odpady komunalne zebrane selektywnie można, w ramach wniesionej opłaty, dostarczyć do PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH własnym transportem. Szczegóły dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów można znaleźć TUTAJ.

1 komentarz "MZC – Wydłużamy okres odbioru odpadów zielonych"

  1. Cenna inicjatywa ale może by tak zrobić jeszcze jeden krok wzorem innych gdzie odpady typu zużyte bateria, drobny sprzęt agd można by dostarczać nawet w określone dni do wyznaczonego miejsca np. na plac targowy. Nie będę jechał z kilkoma bateryjkami aż na wysypisko śmieci.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content