MZC podnosi standard odbioru odpadów

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie swoje kolejne posiedzenie w V kadencji odbyło w dniu 9 czerwca b.r. w nietypowych jak na ostatni okres warunkach. Przedstawiciele gmin członkowskich Związku powrócili do tradycyjnej formy odbywania posiedzeń. Jednak ze względów panujących jeszcze obostrzeń sanitarnych, korzystając z gościnności Nadleśnictwa Włodawa, zorganizowali je w warunkach plenerowych w zadaszeniu turystycznym w Adamkach nad rzeką Włodawką.

Tematem wiodącym posiedzenia były uchwały tzw. absolutoryjne, czyli w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2020 r. oraz o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego za  2020 r. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.

Podjęto jednak jeszcze jedną, bardzo istotną z punktu widzenia społecznego uchwałę, a chodzi tu o zmianę uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…). Owa uchwała, będąca aktem prawa miejscowego, wydłuża okresy odbioru z nieruchomości odpadów tzw. sezonowych, a konkretnie chodzi tu o popioły z palenisk domowych i odpady ulegające biodegradacji w zakresie liści, traw, chwastów i gałęzi, czyli tzw. odpady zielone. Dla pierwszych z nich wydłużono okres odbioru o jeden miesiąc (maj), dla drugich zaś o dwa miesiące (marzec i listopad). Zarząd Związku zaproponował Zgromadzeniu takową zmianę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin członkowskich w celu poprawy standardu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ocena kosztowa blisko rocznego już okresu obowiązywania czterofrakcyjnej selektywnej u źródła zbiórki odpadów wskazuje, iż przedmiotowa zmiana nie spowoduje konieczności zmiany stawki opłaty śmieciowej. W tej sprawie Zgromadzenie Związku również było jednomyślne.

MZC

4 komentarzy "MZC podnosi standard odbioru odpadów"

 1. MZC skierował do mieszkańców miasta w ulotkach informacyjnych wprowadzających selektywną zbiórkę odpadów informację, że odpady zielone typu liście trawy, drobne gałęzie gromadzimy w pojemnikach lub workach. Hasło fajne a jaka realizacja? Gospodarka Komunalna nie odebrała mi pojemników. Telefonicznie ustaliłem, że gospodarka odbiera tylko worki, które ręcznie wrzuca do pojazdu skrzyniowego. Pojemnika przecież nie wrzuci na pakę. Skoro tak to proszę odkupić ode mnie pojemnik w który zainwestowałem swoje pieniądze. Nie chce się Państwu wysłać odpowiedniego samochodu. Prawda jest taka, że gałęzi nie zapakuje się do cienkiego worka foliowego bo ten się rozrywa. Idziecie na łatwiznę.
  Dylemat drugi to możliwość wywiezienia własnym pojazdem np. trawy na wysypisko śmieci. Tylko jak to zrobić skoro te jest czynne od 7:00 do 15:00 czyli w godzinach pracy większości instytucji.
  Zabieranie żużlów i popiołów zakończyliście Państwo w marcu. Palenie w domach odbywało się jeszcze w maju. W czym tkwiła trudność by te odpady odebrać? Powyższy artykuł odpowiada na to pytanie, „nie było uchwały” bez uchwały dobro lokalnej społeczności nie liczy się, totalna patologia.
  Skoro opłata śmieciowa jest quasi podatkiem a tak jest, płacimy go wszyscy a wielkość opłat przy kilkuosobowej rodzinie jest znacząca, to dla czego nie uprościć zdawania odpadów na śmietniku Gosp. Kom. Obecnie jest ważenie, wypełnianie druków, podpisy i pytania czy nie zalegam z płatnościami, oraz informacje o możliwym przekroczeniu limitów. O wiele prościej działa system np. niemiecki. Podjeżdżam i segregując to co mam na przyczepce wysypuję do stosownych boksów. Cóż śmieci w lasach przybywa bo system działa wadliwie. Zachęcam Panów Prezesów, Burmistrza itd. do czynu społecznego i posprzątania śmieci w pobliskich lasach. Stworzyliście Państwo system działający wadliwie, wyeliminujcie jego skutki.
  Tak na marginesie, może zdefiniujecie Państwo system pozostawiania worków na śmieci. Odbieracie pojemnik mieszczący co najmniej 3 worki zostawiacie jeden worek. Jeśli ta sama ilość jest w trzech workach to zostawiacie 3 worki. Jeżeli pojemnik jest zapełniony w połowie (objętość około worka) to nic nie zostawiacie. To są rzeczy mało istotne ale wypadało by je uporządkować.

  Na koniec jakie macie Państwo plusy.
  Jeśli zawartość worków jest podpisana w formie dopiętej kartki lub na worku to zabieracie je bez względu na kolor obowiązujący w segregacji odpadów.

 2. Czy blister przeterminowanych tabletek mam zawieźć do PSZOK? A co zrobić z jedną na kwartał spalona żarówką?

 3. czytelniczka | 16 czerwca 2021 at 11:31 |

  8 czerwca nie wystawiłam do odbioru śmieci /miałam zbyt małą ilość/, pracownik Gospodarki Komunalnej zostawiał harmonogramy wywozu śmieci na II półrocze, ale tylko tym, od których odbierał. Musiałam pożyczać harmonogram od sąsiadów, którzy wystawili i otrzymali. Ciężko pomyśleć, aby wrzucić harmonogram do skrzynki pocztowej obok? Bardzo myślenie boli? A po opróżnieniu pojemnika ciężko zamknąć jego klapę, tylko ma napadać do środka deszczu lub w zimie śniegu? Bardzo boli myślenie?

 4. Ludzie do wspólnych blokowych to bio wysypujemy do pojemnika,siateczkę natomiast do mokrych!Pudełka też raczej zgnieść przed wrzuceniem.O reszcie nie chcę mi się pisać ale ogólnie kłania się rozumowanie gdzieś 2 klasa podstawówki.Później wszyscy za to bulimy więcej.

 5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content