MODRZAK NA OBOZIE SPORTOWO – OBRONNYM

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2017 r. odbył się nad Jeziorem Białym  Obóz Sportowo-Obronny, w którym uczestniczyła  młodzież ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie z klas o profilu służba graniczna. W ramach obozu przeprowadzono zajęcia z zakresu: samoobrony, topografii i terenoznawstwa, strzelectwa, zajęć sportowych, musztry indywidualnej, udzielania pierwszej pomocy. Młodzież brała udział w pokazach z psami obronno – patrolowymi oraz w zajęciach specjalistycznych funkcjonariuszy Straży Granicznej tj. zatrzymanie, kajdankowanie i przeszukanie podejrzanego. Odbyły się również kilkugodzinne nocne zajęcia w terenie z wykorzystaniem pojazdu obserwacyjnego z kamerą termowizyjną. Podczas ostatniego dnia obozu młodzież zabezpieczała trasę biegową „Żelaznego Triathlonu” w Okunince.

Komendantem obozu był Grzegorz Kryjak, opiekunami: Mariusz Kuśmirek. Dariusz Sidoruk, Andrzej Smoliński.

Zmiana wielkości czcionki