Miasto odracza podatki

W oczekiwaniu na przyjęcie przez Sejm rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej burmistrz Włodawy deklaruje wsparcie dla przedsiębiorców. Będą oni mogli liczyć na odroczenie terminu płatności lokalnych podatków.

– W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, podjąłem decyzję o możliwości odroczenia płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenia jej na raty – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nienaliczania podatku i odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. Istnieje jednak możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który złoży wniosek będzie mógł liczyć między innymi na: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty na raty oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Wniosek w sprawie ulgi można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie (al. J. Piłsudskiego 41), za pośrednictwem platformy ePUAP lub w Punkcie Obsługi Interesantów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 82 57 21 444 wew. 13, wew. 21, wew. 19.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content