Mają talent!

W sali kina WDK odbyła się V edycja konkursu artystycznego „Ja też mam talent”, zorganizowana przez włodawskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych (SPONiP), przy wsparciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego i Urzędu Miejskiego we Włodawie.

W konkursie, którego celem jest propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych, wzięli udział artyści ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Włodawy, Krasnegostawu, Dorohuska, Firleja i Zamościa oraz z Przedszkola Integracyjnego we Włodawie, z przedszkola działającego przy włodawskim SOSW i z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki