Łupek kopalniany znowu do rozpatrzenia

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu w Lublinie z 2018 r. i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy wwozu łupka powęglowego do byłej piaskowni we Włodawie. Znając życie, na ostateczny werdykt przyjdzie trochę poczekać.

NSA wydał wyrok po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wniesionej przez właściciela firmy „Trans-Maj” w Podgłębokiem (gm. Cyców) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 września 2018 r. Uchylił wyrok i nakazał całą procedurę rozpocząć od nowa. Skarga kasacyjna zawierała – zdaniem skarżącego – szeroki katalog uchybień przepisów prawa, poczynając od braku wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, po błędną wykładnię prawa.

Zdaniem NSA kasacja okazała się zasadna, choć tylko odnośnie dwóch punktów. A to wystarczy, by całą procedurę powtórzyć i dać nadzieję przedsiębiorcy na rekultywację terenu po byłej piaskowni. NSA uznał, że w sprawie nie uwzględniono interesu jednej ze stron – małżonki właściciela, której nie zawiadomiono o postępowaniu.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content