LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”kreuje rozwój lokalny z udziałem mieszkańców

Mija 17 lat od kiedy Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wspiera rozwój obszarów wiejskich gminy: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Hanna, Wyryki, Stary Brus i Rudy-Huty, a od 8 lat także Miasta Włodawa. Jest to możliwe dzięki realizowanej inicjatywie LEADER – programowi finansowanemu przez Unię Europejską, który umożliwia mieszkańcom włączenie się w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań służących poprawie warunków życia mieszkańców. Inaczej mówiąc LGD przyczynia się do realizacji inicjatyw i pomysłów, o których zdecydują lokalni mieszkańcy. Wiąże się to z konkretnym wsparciem finansowym, które zostało udzielone w obecnej, choć kończącej się perspektywie finansowej PROW 2014-2020 w kwocie 9,7 mln zł, a od początku działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w kwocie 15,2 mln zł. Przykładów na to jak unijne dofinansowanie zmienia lokalną rzeczywistość można by długo wymieniać, gdyż dzięki wsparciu finansowemu z budżetu LGD od 2016 r., powstało ponad 80 obiektów publicznej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dla mieszkańców i turystów oraz wsparto 46 nowych i 8 istniejących przedsiębiorstw. Jednocześnie, patrząc w przyszłość, zdajemy sobie sprawę, że przed nami wiele wyzwań. Wierzymy jednak, że dzięki współpracy, innowacyjności i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, zdołamy stawić im skutecznie czoła. W czerwcu 2023 r. Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu o wybór nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na kolejne lata 2024 – 2029 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego, by pozyskać dla mieszkańców kolejne środki z unijnego budżetu. Był to okres wytężonej pracy, gdyż LSR jest dokumentem wymagającym i czasochłonnym. Dzięki współpracy i zaangażowaniu naszych partnerów daliśmy radę zdobyć kolejną pulę środków w kwocie około 5,6 mln zł, która będzie dostępna dla naszych mieszkańców od 2024 r. Dlatego w tym miejscu należą się słowa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces wyznaczania nowych kierunków rozwoju dla obszaru działania LGD i pokazali tym samym, że jego los nie jest im obojętny. Jesteśmy przekonani, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej sukcesów i możliwości dla naszego regionu.

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco naszego profilu na Facebooku „LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu” oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.dolina-bugu.pl, gdzie w menu bocznym „Baza projektów” można obejrzeć wszystkie zrealizowane dotąd projekty.

Autor: Magdalena Oniszczuk, Prezes Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Skip to content