Kwarantanna dla „ozdrowieńców” powracających z zagranicy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) ustanawia co do zasady obowiązkową kwarantannę dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 (granica zewnętrzna UE), jak i granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 2 ust. 18 (granica wewnętrzna), w przypadkach tam określonych. Rozporządzenie przewiduje jednocześnie wyjątki.

Regulacje rozporządzenia jednoznacznie wskazują, iż wyjątki od obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymienione są § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia, stanowiąc m.in. o tym, że osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, nie podlegają obowiązkowi, co wynika § 3 ust. 2 pkt 14. Nie ma wśród wyliczenia zawartego w powyższych przepisach wyjątku, dotyczącego przekraczania granicy przez tzw. „ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Reasumując, wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej zostały ujęte wyłącznie w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia. W konsekwencji rozporządzenie nie zawiera „dodatkowych” wyłączeń z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

https://www.gov.pl/web/gis/kwarantanna-dla-ozdrowiencow-powracajacych-z-zagranicy

Skip to content