Konkurs „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”

W trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach województwa lubelskiego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Okręgowy Lublinie, organizuje konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczny w ruchu drogowym przez cały rok”, skierowany do uczniów szkół podstawowych na terenie województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży przez cały rok oraz edukacja i popularyzacja wiedzy wśród najmłodszych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatywa ma również na celu zachęcenie do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć bezpieczeństwa w ruchu drogowym (rowerem, autem z rodzicami, autobusem, poruszanie się pieszo lub w inny sposób).

Konkurs rozpoczyna się 21 września 2020 roku i trwać będzie do 13 listopada 2020 roku. Szkoły  powinny przekazać do organizatora prace konkursowe w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku na adres: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Zana 45, 20-601 Lublin.

Z pośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wyłoni 12 prac, które zostaną wyróżnione dyplomami i upominkami, a także posłużą do stworzenia tematycznego kalendarza na rok 2021.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a także szkoły zostaną powiadomione przez organizatora konkursu telefonicznie, najpóźniej do dnia 27 listopada 2020 roku.

Pliki do pobrania

Źródło – https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/zapowiedzi-wydarzen/107924,Konkurs-Bezpieczny-w-ruchu-drogowym-przez-caly-rok.html