Komunikaty Urzędu Gminy Włodawa

Wybory Samorządowe

Niniejszym informuję, że uchwałą Nr XLVI/306/18 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 marca 2018 roku (Dz.Urz. woj. Lub. z dnia 11.05.2018 poz.2372 ze zm.) zlikwidowane zostały następujące obwody głosowania:
– Sobibór Stacja,
– Żłobek,
– Szuminka.

Właściwym obwodem głosowania dla:
– mieszkańców Sobiboru Stacja jest obwód w Sobiborze wsi,
– mieszkańców Żłobka obwód w Okunince,
– mieszkańców Szuminki obwód w Susznie.
Ponadto informuję, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 mieszcząca się dotychczas w Urzędzie Gminy Włodawa została przeniesiona do Świetlicy Wiejskiej w Susznie.

Wójt Gminy Włodawa

/-/ Tadeusz Sawicki

 

AZBEST 2018

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informujemy, że termin rozpoczęcia prac planowany jest po 17 września 2018 r. Przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji związany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi niezwłoczne podpisanie umów z wykonawcami zajmującymi się usuwaniem wyrobów azbestowych, którzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usunięcia odpadów azbestowych z posesji. Listy osób zakwalifikowanych prześlemy do gmin również drogą mailową.
W momencie zawarcia umów z Wykonawcami, poinformujemy gminy o rozpoczęciu prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, stosowna informacja będzie również zawarta na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Z poważaniem,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Regionalne Biuro Projektu
„System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego”
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel: (81) 537-16-30, (81) 537-16-42, (81) 537-16-39

 

Zmiana wielkości czcionki