Komunikat ZK Włodawa

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 10 października 2020 r. od godziny 5.00 na terenie Zakładu Karnego we Włodawie na okres 14 dni:

1)  wstrzymuje się udzielanie widzeń.

2) ogranicza się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych w ten sposób, że:

  1. osadzeni podczas odprawiania nabożeństw oraz korzystający z posług religijnych zobowiązani są posiadać maseczkę lub przyłbicę lub inne środki do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki.
  2. osoby odprawiające nabożeństwo nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
    W innych przypadkach mają taki obowiązek.

3. W przypadku nie dostosowania się do warunków, o których mowa w pkt 2 lit. a, nabożeństwo lub posługa religijna nie zostaną udzielone. 

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakład Karny we Włodawie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

ZK Włodawa

Skip to content