Kamil Samojluk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie wśród najzdolniejszych uczniów Lubelszczyzny

W roku szkolnym 2016/2017 województwo lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Celem programów jest finansowe wsparcie uzdolnionej młodzieży, uczącej się lub mieszkającej w województwie lubelskim.

Kamil Samojluk spełnił wymagane regulaminem kryteria i uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał mu stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”, który skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. 9 grudnia 2016 r. odebrał certyfikat stypendialny w kwocie 400 zł miesięcznie z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podczas gali na scenie Centrum Spotkania Kultury w Lublinie.

Na swój i szkoły sukces Kamil pracował przez wiele lat. Od dziecka interesuje się rolnictwem. To jego życiowa pasja i powołanie, z wsią wiąże przyszłość i dalszy rozwój.

W czerwcu 2016 r. zajął V miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa oraz uzyskał tytuł laureata finału centralnego XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR). W tym roku szkolnym ponownie wystartował w olimpiadzie i po eliminacjach szkolnych z powodzeniem zakwalifikował się do etapu okręgowego.

Kamil jest uczniem III klasy technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. ZSCKR w Korolówce – Osadzie stwarza wiele możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych. Ma bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze oraz znakomitych nauczycieli kształcenia zawodowego. Wierzymy w powodzenie ubiegłorocznego laureata, bo adept mechanizacji rolnictwa wyróżnia się determinacją, systematycznością i młodzieńczym entuzjazmem.