Jest praca w więzieniach w regionie. Znów poszukują funkcjonariuszy do służby

Jeśli chcesz być strażnikiem więziennym, składaj dokumenty. W zakładach karnych i aresztach śledczych w województwie lubelskim, także w Chełmie, Włodawie i Krasnymstawie, zatrudnionych ma być 200 osób.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie znów ogłosił nabór na stanowisko strażnika działu ochrony. Każda osoba, która chce zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, musi jednak najpierw przejść pozytywnie kwalifikacyjne postępowanie. 

Osoby, które są przyjmowane, muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Najczęściej zgłaszają się osoby po kierunkach studiów takich jak: resocjalizacja czy bezpieczeństwo narodowe. Jednak są również osoby, które ukończyły finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie. Kandydaci sprawdzani są pod względem kwalifikacji, kompetencji i przydatności do pełnienia służby. W poszczególnych etapach kwalifikacji sprawdzana jest ich zdolność psychofizyczna. 

Przyszły funkcjonariusz musi przejść test wiedzy, test psychologiczny i test sprawności fizycznej. Ponadto przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna i badanie lekarskie.

W Służbie Więziennej czeka wiele przywilejów: trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy czy wcześniejsza emerytura. 

Kandydaci na stanowisko strażnika działu ochrony w Służbie Więziennej powinni złożyć dokumenty do 6 lutego. Należy to zrobić w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) w poniższych jednostkach:

  • Zakład Karny w Białej Podlaskiej (ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska),
  • Zakład Karny w Chełmie (ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm),
  • Zakład Karny w Hrubieszowie (ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów),
  • Areszt Śledczy w Krasnymstawie (ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw),
  • Areszt Śledczy w Lublinie (ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin),
  • Zakład Karny w Opolu Lubelskim (ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie),
  • Areszt Śledczy w Radomiu (ul. Wolanowska 120, 26 – 600 Radom),
  • Zakład Karny we Włodawie (ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa),
  • Zakład Karny w Zamościu (ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość),
  • Zakład Karny w Żytkowicach (Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko).

Wzory dokumentów i dokładne informacje dostępne są na stronie: https://sw.gov.pl/rekrutacja.

źródło – SuperTydzien.pl

Skip to content