Informacja dotycząca przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych z obywatelami

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza wywiady epidemiologiczne z obywatelami w celu prowadzenia działań przeciwepidemicznych. Kluczowe jest objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym osób, które miały kontakt z osobą o potwierdzonym zakażeniu koronawirusem SARS CoV-2.

Osoby z którymi Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza wywiady epidemiologiczne proszone są o wnikliwą analizę swoich kontaktów interpersonalnych w ostatnich dniach przed uzyskaniem wyniku dodatniego oraz przekazywania kontaktów telefonicznych do osób ze styczności.

Co to znaczy, że miałem bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa COVID-19?

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:

  • przebywanie z osobą chorą w bliskiej odległości bez właściwych zabezpieczeń (ok. 2 m);
  • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARSCoV-2 (np. podanie ręki);
  • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-l 9 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej);
  • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej);
  • kontakt na pokładzie samolotu lub w innych środkach transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z CoVID-19;
  • osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z CoVID-19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/informacja-dotyczaca-przeprowadzania-wywiadow-epidemiologicznych-z-obywatelami

Skip to content