I sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji – zaproszenie

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Skip to content