Harmonogram odbioru odpadów

W związku z licznymi zapytaniami o harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 informujemy, iż były one dostarczone w miesiącu grudniu za pośrednictwem pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie.

W przypadku nieskutecznego doręczenia harmonogramu istnieje możliwość pobrania go ze strony internetowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie: http://mzcwlodawa.pl/harmonogramy-4/ lub ze strony MPGK: https://www.mpgk.wlodawa.pl/.

W razie jakichkolwiek problemów z dostępem do aktualnego harmonogramu prosimy o kontakt pod numerem:  82 5725-856 – istnieje możliwość przesłania Państwu dokumentu drogą mailową.

Skip to content