Gazyfikacja Gminy Włodawa

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujmy, że Gmina Włodawa po raz kolejny podjęła współpracę z polską spółką gazowniczą w celu zgazyfikowania miejscowości Suszno, Szuminka i Różanka.
Warunkiem gazyfikacji jest przede wszystkim ekonomiczna opłacalność przedsięwzięcia dla spółki, na którą przekłada się między innymi ilość odbiorców.


Zapraszamy mieszkańców z miejscowości Różanka, Szuszno i Szuminka zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej budynków mieszkalnych do składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.
Wzór wniosku oraz przykładowy, wypełniony wniosek można pobrać ze strony internetowej Gminy Włodawa www.gmina-wlodawa.pl w zakładce (dokumenty do pobrania – gaz) oraz Uzyskać w siedzibie urzędu Gminy Włodawa.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, informujmy, że w dniu 20.01.2021 r. Od godz. 16.00 do 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Różance oraz w dniu 21.01.2021 r. Od godz. 16.00 do 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Susznie dyżur będzie pełnił pracownik urzędu Gminy Włodawa. W ramach dyżuru będzie można pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o przyłączenie do sieci gazowej.
Wnioski można również składać bezpośrednio do urzędu Gminy Włodawa w terminie do dnia 29.01.2021 r.

ZałącznikRozmiar
wniosek.pdf3.39 MB
przykład.pdf3.53 MB

UG Włodawa