Gaz

W związku z prośbą Polskiej Spółki Gazowniczej, Wójt Gminy Włodawa zaprasza zainteresowanych mieszkańców z miejscowości Suszno, Szuminka, Różanka oraz tych którzy deklarowali chęć do podłączenia budynków mieszkalnych do sieci gazowej do złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I.
Wzór wniosku oraz przykładowy, wypełniony wniosek umieszczony jest w załączniku, lub należy go pobrać ze strony internetowej https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej. Wypełnione wnioski należy złożyć w jak najszybszym terminie w Urzędzie Gminy Włodawa pokój nr 9. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości.

ZałącznikRozmiar
wniosek.pdf3.39 MB
przykład.pdf3.53 MB
Skip to content