Formalności, jakich należy dopełnić, aby uzyskać odszkodowanie z polisy na życie

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, osobie, która wykupiła ubezpieczenie na życie, przysługuje wypłata odszkodowania. Aby ubezpieczyciel mógł przekazać umowną kwotę, będzie potrzebował dokumentację, która potwierdza wystąpienie zdarzenia losowego, a także prawo do uzyskania świadczenia. Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać odszkodowanie z polisy na życie?

Zgłoszenie zdarzenia

Ubezpieczyciel, który ma wypłacić odszkodowanie, musi zostać jak najszybciej powiadomiony o wystąpieniu zdarzenia losowego. Możemy zrobić to telefonicznie, dzwoniąc do agenta bądź na infolinię. Niemniej jednak samo zawiadomienie kanałami zdalnymi nie powoduje jeszcze przyjęcia zgłoszenia do weryfikacji, bowiem aby ubezpieczyciel mógł rozpocząć procedurę, trzeba złożyć niezbędne dokumenty. W rzeczywistości dokumenty potrzebne do odszkodowania (więcej na www.ubezpieczeniaonline.pl) różnią się w zależności od konkretnego zdarzenia, z tytułu którego jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń. Przykładowo, jeśli ubiegamy się o odszkodowanie z tytułu zdarzenia medycznego, to będziemy musieli dostarczyć kartę informacyjną pobytu w szpitalu. Tymczasem akt zgonu dostarczamy w przypadku śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • współmałżonka,
  • rodzica.

Jak złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania?

Ubiegając się o wypłatę odszkodowania, w pierwszej kolejności należy skompletować wszelkie, niezbędne dokumenty. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku, na podstawie którego ubezpieczyciel będzie mógł rozpocząć procedurę weryfikacyjną. W większości przypadków wniosek można dziś złożyć online – jest on dostępny na stronie internetowej konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Bardzo istotne jest właściwe wypełnienie wszystkich pól oraz dodanie załączników – wszystkich wymaganych. Osoby, które nie chcą bądź z jakichś przyczyn nie mogą złożyć wniosku przez internet, wypełnią go bezpośrednio u agenta. Istnieje także możliwość wydrukowania wniosku i przesłania go pocztą, niemniej jednak w tym przypadku wydłużamy okres wypłaty odszkodowania o czas doręczenia listu. Pamiętajmy, aby przy wypełnianiu wniosku kierować się wytycznymi ubezpieczyciela. W przypadku jakichkolwiek braków zostaniemy wezwani do ich uzupełnienia, a to wydłuży czas potrzebny na weryfikację wniosku.

Jak przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

Każdy ubezpieczyciel we własnym zakresie określa, ile czasu ma na zweryfikowanie kompletnego wniosku od momentu jego wpłynięcia. Jedynym sposobem, aby przyspieszyć wypłatę odszkodowania, jest złożenie pełnego wniosku w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia losowego. Na opóźnienia mogą bowiem wpływać:

  • zwlekanie ze złożeniem wniosku,
  • braki formalne,
  • niepełna dokumentacja (złożenie zaświadczenia o pobycie w szpitalu zamiast karty leczenia).

Kupując ubezpieczenie na życie, warto porównać je również pod kątem czasu, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania. W tym celu warto sprawdzić ranking https://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ubezpieczenia-na-zycie/0.html. Oczywiście, okres weryfikacji wniosku nie powinien być czynnikiem kluczowym, jednak dla wielu osób szybkie otrzymanie odszkodowania jest niezwykle istotne. 

Skip to content