Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – 19 stycznia

„Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem” jest od lat ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez włodawskie starostwo i Włodawski Dom Kultury, a także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne przy MDK we Włodawie.

 

Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i od lat przyciąga zespoły z przygranicznych obszarów Białorusi i Ukrainy. Do tegorocznej XVIII edycji festiwalu zakwalifikowanych zostało 20 zespołów, z których 4 przybędą z Ukrainy, 1 z Białorusi, a pozostałe z całego województwa lubelskiego i innych rejonów Polski. Patronat honorowy nad tegorocznym festiwalem objął Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia 2019 r., rozpoczęcie konkursu festiwalowego o godz. 10.00 – Włodawski Dom Kultury, al. J. Piłsudskiego 10. O godzinie 13.30 wystąpią ubiegłoroczni laureaci festiwalu – zespoły „Głosy Polesia” i „Zorianycja” z Łucka na Ukrainie oraz „Kresowianki” z Włodawy. Zakończenie festiwalu oraz wręczenie nagród planowane są na godz. 15.00.

Zmiana wielkości czcionki