Dyrektorskie konkursy w MDK I SOSW

Marek Wójciga i Piotr Huczuk byli pewniakami na stanowiska dyrektorskie w powiecie włodawskim. Tylko oni złożyli bowiem wymagane dokumenty w konkursach na dyrektora MDK i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie. Konkursy rozstrzygnięto 25 maja.

Kadencja dyrektora trwa najczęściej pięć lat i co pięć lat rozpisywane są konkursy dyrektorskie. Oczywiście w różnym czasie rozstrzygane są konkury na poszczególne dyrektorskie stanowiska. W tym roku w powiecie włodawskim ogłoszono dwa konkursy na dyrektorów: Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie. 10 maja upłynął termin zgłaszania kandydatur. Stanowiskiem dyrektora MDK zainteresowana była tylko jedna osoba – zgłosił się dotychczasowy wieloletni dyrektor tej placówki Marek Wójciga.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content