DOŻYNKI POWIATU WŁODAWSKIEGO

Po raz kolejny włodawscy rolnicy obchodzili swoje święto – powiatowe dożynki. Tym razem miały one miejsce na błoniach w podwłodawskim Orchówku. Dobrej zabawy nie popsuła nawet niespecjalnie dobra pogoda. Starostami dożynkowi byli rolnicy z gminy Włodawa – Ewa Pastusiak z Szuminki i Stanisław Masiukiewicz z Orchówka.

Dożynki, połączone tym razem z corocznym odpustem, rozpoczęły się mszą św. w sanktuarium w Orchówku. Mszę uświetnił występ Chóru Ziemi Włodawksiej „Vlodaviensis”. Bezpośrednio po niej korowód dożynkowy przemieścił się na pobliskie błonia, gdzie miała miejsce główna część uroczystości. Uroczystego otwarcia dożynek dokonali wspólnie: starosta włodawski – Andrzej Romańczuk i wójt gminy Włodawa – Tadeusz Sawicki. Dzieląc symboliczny bochen dożynkowego chleba A. Romańczuk powiedział – Chcemy ten chleb dzielić sprawiedliwie i ze wszystkimi mieszkańcami powiatu włodawskiego i przybyłymi gośćmi. Niech chleba nikomu nie zabraknie w naszym powiecie i całej Polsce. Niech będzie obecny na każdym stole.

Wśród wyjątkowych gości pojawili się wicemarszałek Krzysztof Grabczuk oraz przedstawiciele konsula Republiki Białoruś w Polsce.

Po okolicznościowych przemówieniach, w tym starosty i wójta, na scenę wyszli artyści. Jako pierwszy wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, który w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Po nim folklor z Ukrainy przedstawiły zespoły: Mołodyczki z Szacka i Blagovest z Brześcia. Po prezentacji gmin miało miejsce podsumowanie konkursów dożynkowych i wręczenie nagród. Na koniec licznie zebrana publiczność bawiły zespoły Tuhaj-Bej i Deck Over. Tuż przed godz. 23 pokaz fajerwerków zakończył dożynki.

Wyniki konkursów dożynkowych:

Na najlepszą potrawę regionalną – 1. Hańsk, 2. Włodawa, 3. Urszulin.

Na najciekawsze stoisko -1. Miasto Włodawa, 2. Włodawa, 3. Wyryki

Na najładniejszy wieniec dożynkowy – 1. Wyryki, 2. Wola Uhruska, 3. Stary Brus.

Na najsmaczniejszy chleb – 1. Włodawa, 2. Hanna, 3. Miasto Włodawa.

Na najlepszy napój regionalny – 1. Hanna, 2. Wyryki, 3. Miasto Włodawa.

Historia dożynek:

DOŻYNKI to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów. W dawnej Polsce zwano je również Wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów) lub Okrężnem (od starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia, lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża). Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek i tańce – w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od efektów którego, od ilości i jakości zbiorów, zależała ludzka egzystencja. Już u schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, parobków i najemników. Przebiegały one bardzo podobnie do dożynek dworskich, chociaż były znacznie skromniejsze. W okresie międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze czy Kościół. Stały się świętem całego rolniczego stanu, połączonym z wystawami rolniczymi, festynami, występami ludowych zespołów artystycznych. Po ostatniej wojnie przez długie lata gospodarzami dożynek byli przedstawiciele władz administracyjnych i różnych szczebli, (od gminnych do centralnych) i miały charakter polityczny, (miały wyrażać poparcie dla ówczesnej władzy i polityki rolnej), ale zachowywano w nich również elementy tradycyjne: uroczyste pochody z wieńcami, pieśni. Po 1980 r. dożynki po raz kolejny zmieniły swój charakter: pozostając świętem rolniczego stanu, stały się jednocześnie uroczystością wyznaniową, religijną i dziękczynieniem składanym Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Powrócono do tradycji dożynek parafialnych. Tak jak w przeszłości formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.

3 komentarzy "DOŻYNKI POWIATU WŁODAWSKIEGO"

  1. Jak juz wybieracie Starostę dożynek to nauczcie go ze w pierwszej kolejności wymienia się tych wyjątkowych gości. Bo miałem wrażenie ze to zlot zakonu kapucynów.

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki