Dotacje powiatu na ratowanie zabytków

Andrzej Romańczuk – starosta włodawski w imieniu zarządu powiatu przekazał dotacje dla trzech instytucji, które zajmują się m.in. opieką i ratowaniem unikatowych zabytków w powiecie włodawskim.

Zarząd udzielił dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych tylko dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dlatego też dotację otrzymali: Stowarzyszenie Renovabis w kwocie 3.000 zł, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie w kwocie 10.000 zł oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rajmunda w Hańsku w kwocie 4.700 zł. Natomiast dotacji nie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie z uwagi na to, iż kaplica cmentarna nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Podczas uroczystości wręczenia stosownych porozumień wymieniono wiele cennych uwag dotyczących kształtu przyszłej współpracy. Warto dodać, że powiat włodawski od wielu już lat dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego, m.in. przed rokiem odrestaurowano tzw. Kolumnę Toskańską w centrum Włodawy. W najbliższym czasie – powiat we współpracy z miastem i innymi instytucjami – odrestauruje pomnik Tadeusza Kościuszki na skwerze obok WDK-u.

Chodzi przede wszystkim o to, aby pomagać w zachowaniu tego, co jest dziedzictwem naszych przodków – mówił A. Romańczuk. – W naszym powiecie w znacznej części obiekty zabytkowe to są obiekty sakralne. Dlatego też staramy się wspomóc parafie. Już jednak myślmy o innych obiektach, w tym np. o generalnym remoncie kompleksu synagogalnego. Jego jednak koszt wyniesie wiele mln zł, jednak liczymy na skuteczne wsparcie ze środków europejskich.

Źródło – powiatwlodawski.pl

Zmiana wielkości czcionki