Dostosuj pojemniki na odpady, termin już minął

Właściciel lub zarządca nieruchomości winien wyposażyć nieruchomość w pojemniki spełniające wymogi kolorystyczne i techniczne. Termin na dostosowanie pojemników do warunków zawartych w Regulaminie (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 1146) upłynął 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki mają być zgodne z  Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.Pojemniki powinny spełniać wymogi kolorystyczne:
metale i tworzywa sztuczne – pojemnik lub worek żółty,
papier – pojemnik lub worek niebieski,
szkło – pojemnik lub worek zielony,
zmieszane – WYŁĄCZNIE POJEMNIK w kolorze czarnym,
bioodpady – WYŁĄCZNIE POJEMNIK w kolorze brązowym,
dodatkowo odpady zielone – pojemnik lub worek brązowy,
popioły –pojemnik lub worek czarny.

Pojemniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN 840-1:2013-05:
Wyposażone w kołnierz (chwytaki grzebieniowe) niezbędny do zaczepiania i mechanicznego opróżniania. Wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PEHD) co zapewnia wytrzymałość mechaniczną. Pojemniki są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz wysokie i niskie temperatury.

Pojemniki, kontenery i worki muszą być zaopatrzone w indywidualny kod kreskowy.
Naklejony na jednym worku danej frakcji, bez względu na ilość worków jaką wystawiamy do odbioru. Worki rozdawane są na frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło. Pojemniki twarde na bioodpady i odpady zmieszane, brązowe worki na odpady zielone i czarne worki na popiół należy nabyć we własnym zakresie.

Pojemniki powinny zostać udostępnione w widocznym miejscu przed posesją o godz. 7:00.
Należy je ustawić w granicach nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym, nie powodując uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. W przypadku złego stanu dróg, powodujących utrudnienia w dojeździe ciężkim sprzętem do posesji, odpady należy wystawić przy najbliższej drodze utwardzonej.

Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie go w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Firma odbierająca odpady nie będzie ponosiła odpowiedzialności za uszkodzenia pojemników niespełniających wymogów, a na pojemnikach zostaną umieszczone naklejki z informacją o treści: „POJEMNIK NIEDOSTOSOWANY DO ODBIORU ODPADÓW”. Niewłaściwy kolor pojemnika jest jednoznaczny z brakiem właściwej segregacji. Wówczas może zostać naliczona nam podwójna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

Aby uniknąć kar, wypadków i uszkodzeń pojemników, a także dla zapewnienia bezpiecznego montażu pojemników do nowoczesnych pojazdów, jak najszybciej dostosujmy swoje pojemniki do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, który obowiązuje na terenie działań MZC już od lipca 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”
(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 1146)

Skip to content