Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów

Debaty społeczne to szczególny element pracy profilaktycznej Policji, ponieważ zapewniają bezpośredni kontakt ze społeczeństwem i pozwalają na wymianę wzajemnych doświadczeń oraz oczekiwań. Dzisiaj odbyło się ewaluacyjne spotkanie zorganizowane przez włodawską komendę. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych, ujęte w cykl spotkań “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Dzisiaj w Domu Pomocy Społecznej w Różance odbyła się druga w tym roku debata społeczna zorganizowana przez włodawską komendę. Tematem przewodnim spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo osób starszych, które ujęte zostało w cały cykl spotkań: “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Debatę poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie mł. insp. Arkadiusz Romaniuk. Zagrożenia jakie zauważają pracownicy banku przybliżył uczestnikom Dyrektor Banku PKO Bank Polski – Pan Walerian Gaj. Spotkanie odbyło się dzięki gościnności dyrektora DPS – Pana Andrzeja Lisa. W debacie uczestniczyło blisko 40 osób.

Po wykładach wszyscy zebrani gorąco debatowali o różnych aspektach bezpieczeństwa seniorów. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z debaty były: kontynuowanie współpracy ze służbami w zakresie bezpieczeństwa osób starszych oraz potrzeba prowadzenia różnych działań profilaktycznych skierowanych do seniorów.

Niewątpliwie takie spotkania są ważnym elementem pracy profilaktycznej Policji, ponieważ dają szansę na bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Pozwalają na wymianę wzajemnych oczekiwań, doświadczeń oraz wskazują nam miejsca szczególnie zagrożone wykroczeniami lub przestępstwami.

aspirant sztabowy Kinga Zamojska – Prystupa
KPP Włodawa

Skip to content