Budżet na 2022 rok przyjęty

(23 grudnia) Na XXXIV sesji Rady Powiatu we Włodawie jednym z punktów było uchwalenie budżetu Powiatu Włodawskiego na 2022 rok.

Uchwalono dochody budżetu w wysokości 71 216 349,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63 252 693,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 962 656,03 zł.

Wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 71 544 155,74 zł, w tym wydatki bieżące 63 242 306,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8 301 849,34 zł. Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 327 806,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z obligacji i niewykorzystanych środków pieniężnych.

Budżet określa przychody budżetu w kwocie 2 257 806,52 zł,  rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 930 000, 00 zł.

Zarząd został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 mln zł.

Wszyscy obecni na sali radni (poza jednym, który się wstrzymał) oddali swój głos za projektem.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content