Budujmy mosty, a nie mury!

Robert Biedroń, kandydat na urząd prezydenta RP, gościł we Włodawie. W sali kina wygłosił płomienne półgodzinne przemówienie przyjęte aplauzem na stojąco. Obiecał przede wszystkim łączyć, nie zaś dzielić i być kontynuatorem prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ponad dwustu zwolenników lewicy przybyło do sali WDK na spotkanie wyborcze z Robertem Biedroniem – kandydatem lewicy na prezydenta RP. Jako pierwszy głos zabrał lewicowy burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński: – Robert Biedroń zna problemy samorządu i wie, że na przykład nasze miasto dokłada dziesięć milionów złotych do oświaty i zdaje sobie sprawę z tego, ile inwestycji można za te pieniądze tu zrobić.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content