Biznes Lubelskie – drugie spotkanie

W zabytkowej sali Małej Synagogi włodawskiego muzeum prawie setka przedstawicieli lokalnego biznesu samorządu uczestniczyła w drugim już spotykaniu biznesowym. Wszyscy jego uczestnicy byli bardzo zadowoleni merytorycznym i technicznym przygotowaniem spotkania. Gościem specjalnym była dziennikarka TVP3 Lublin – Anna Dąbrowska.

Czwartkowe spotkanie z cyklu Biznes Lubelskie rozpoczął wicemarszałek województwa – Krzysztof Grabczuk, który wyjaśniał m.in. różnice pomiędzy stanem samej gospodarki a prowadzoną polityką gospodarczą. – Ta druga sfera może przynosić efekty dopiero po kilku latach – mówił. Z kolei starosta włodawski Andrzej Romańczuk zauważył, że to nie urzędy dają nowe miejsca pracy i materialne zabezpieczenie przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy. – To jest siła każdego państwa i każdej społeczności – biznes, który pozwala rozwijać się w zrównoważony sposób. O sposobach na osiągnięcie sukcesu mówiła natomiast przedstawicielka Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, która opowiedziała przy okazji o działaniach zespołu Biznes Lubelskie na rzecz wzmocnienia eksportu i obsługi inwestorów. Następnie z perspektywy swojej działalności gospodarczej Zbigniew Chołyk mówił z LubApple mówił m.in. o tym, jak wprowadzić produkty lokalne na rynek. .

Po przerwie kawowej przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów poznali także zasady autoprezentacji, ze szczególnym naciskiem na wystąpienia przed kamerą. Mówiła o tym Anna Dąbrowska – dziennikarka z kilkudziesięcioletnim stażem pracy „przed kamerą”. Zaczęła od gremialnego liczenia, a skończyła prezentację burzliwymi oklaskami.

Organizatorzy spotkania uatrakcyjnili je, przygotowując specjalne regionalne dania, którzy wszyscy obecni wychwalali.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki