BADANIE POTRZEB CZYTELNIKÓW MBP

Drodzy Czytelnicy, informujemy, że nasza biblioteka zamierza przystąpić do Programu Dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Celem programu jest zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych oraz rozszerzenie oferty biblioteki z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego zakupionego w ramach dotacji.
W ramach otrzymanej dotacji zamierzamy poszerzyć działalność biblioteki o szereg form pracy i w związku z tym zwracamy się do Państwa o opinię na temat rodzaju usług, z których chcielibyście Państwo skorzystać w naszej bibliotece.

Wypełnij ankietę

źródło MBP Włodawa

Zmiana wielkości czcionki