AKCJA PROFILAKTYCZNA

Z okazji obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie, organizuje dnia 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) w godz. 900-1400 punkt informacyjno-edukacyjny w Przychodni Lekarza Rodzinnego (Al. J. Piłsudskiego 64), w ramach którego zainteresowane osoby będą miały możliwość bezpłatnego wykonania oznaczenia poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, pomiaru ciśnienia tętniczego, stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz obliczenia wskaźnika BMI. Dodatkową atrakcją będzie możliwość testowania alkogogli i narkogogli, które odzwierciedlają upośledzenie zmysłów, występujące po spożyciu alkoholu oraz narkotyków i „dopalaczy”. W związku z tym, że tegoroczne obchody „Światowego Dnia Zdrowia” przebiegają pod hasłem: „Pokonaj cukrzycę!”, w ramach zorganizowanego punktu udzielane będzie poradnictwo z zakresu profilaktyki cukrzycy a także prowadzenia zdrowego stylu życia, wolnego od używek ,celem zachowania dobrego stanu zdrowia.

Zmiana wielkości czcionki