240 złotych za metr ciepłej wody

– Działalność MPGK nastawiona jest na maksymalizację opłat wnoszonych przez mieszkańców – twierdzi Andrzej Sadlak, przewodniczący Rady Nadzorczej włodawskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Otrzymaliśmy oficjalne pismo od władz spółdzielni, w którym informują mieszkańców Włodawy – za naszym pośrednictwem – o swoich planach i problemach:

Obecne władze włodawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skupiają się przede wszystkim na przeprowadzaniu prac modernizacyjnych związanych z doprowadzeniem wysokich parametrów przez MPGK Włodawa i budową węzłów cieplnych przez SM w blokach zaopatrywanych w ciepło z wymiennikowni W-11.

Cena 1 m3 wody dla mieszkańców tych bloków oscyluje na poziomie 240 zł. W tym celu 8 sierpnia ogłoszono przetarg na budowę węzłów cieplnych w blokach. Zakończenie całości prac planowane jest na koniec listopada br. Inne wymiennikownie, jak W-5, W-2, W-8 czy W-33, gdzie cena 1 m3 ciepłej wody wynosi odpowiednio: 139 zł, 110 zł, 120 zł i 104 zł powinny zostać zmodernizowane w następnym terminie. Jest to uzależnione od doprowadzenia wysokich parametrów do nieruchomości SM przez MPGK i budowę przez Spółdzielnię węzłów w tych blokach.

W tym celu zarząd SM zwrócił się pismem do MPGK o określenie harmonogramu prac modernizacyjnych w 2024 r. i latach następnych. Na 30 sierpnia zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Członków SM w celu powołania tzw. Funduszu Solidarności Energetycznej. Jego powołanie pozwoli na dotychczasowe, tj. solidarne rozliczanie kosztów dostawy ciepłej wody, a także da czas na realizację wspomnianych zadań. Dalsze modernizacje spowodują spłaszczenie centy 1 m3 ciepłej wody we wszystkich zasobach Spółdzielni.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

1 Komentarz do "240 złotych za metr ciepłej wody"

 1. TAKI DOSTAWCA WODY, KTÓRY DOSTARCZA JĄ W RÓŻNYCH CENACH, TYM SAMYM DOPROWADZAJĄC DO PODZIAŁÓW SPOŁECZEŃSTWA, MUSI SIĘ LICZYĆ, ŻE WYTRZYMAŁOŚĆ LUDZKA MA SWOJE GRANICE.
  ZA TAKĄ POLITYKĘ PREZES MPGK POWINIEN PODAĆ SIĘ DO DYMISJI. INACZEJ ZOSTANIE WYWIEZIONY ZE SWOJEGO BIURA NA TACZCE.

  • Marek bierz taczkę i na Nowogrodzką, bo tak jak jej rezydent podzielił społeczeństwo, to jeszcze nikt w historii tego kraju nie podzielił.

   • Czy prezes MPGK urzęduje na Nowogrodzkiej? Poza tym ,,zabierz babci dowód”, bo pójdzie i zagłosuje w referendum jak trzeba. POdziały, to się zaczęły od czasów zaborów, a nie na Nowogrodzkiej. I najważniejsze, co ma Nowogrpdzka do cen uwolnionych przez Balcerowicza. Sprzedawca kształtuje ceny jak mu się chce i zaczarowany ołówek wystarcza.

    • Nie spamuj

    • Oj! Marek…! Nie o prezesa MPGK chodzi w mojej wypowiedzi. Jak… “nikt podzielił”, czyli nie o zabory chodzi. W referendum zamiast je bojkotować, trzeba na wszystkie cztery pytania odpowiedzieć: Tak! A na koniec, gdyby zostały przez Balcerowicza ceny uwolnione i kształtowane przez wolny rynek – jak właśnie powinno być, to URE (którego prezesa obsadza Nowogrodzka) nie zatwierdzałby taryf MPGK. Sprzedawca więc kształtuje ceny jak Nowogrodzka mu na to pozwala.

   • Tusk podzielił

 2. Rada nadzorcza SM się obudziła a gdzie była fi tej pory?

 3. do gościa | 24 sierpnia 2023 at 13:05 |

  Do tej pory wszyscy w spółdzielni płacili za ciepłą wodę tak samo

  • Ale prawo energetyczne wymusza indywidualne rozliczenie, wiec nie powinni płacić tyle samo tylko zgodnie z realnymi kosztami.

 4. Czy prezes MPGK urzęduje na Nowogrodzkiej? Poza tym ,,zabierz babci dowód”, bo pójdzie i zagłosuje w referendum jak trzeba. POdziały, to się zaczęły od czasów zaborów, a nie na Nowogrodzkiej. I najważniejsze, co ma Nowogrpdzka do cen uwolnionych przez Balcerowicza. Sprzedawca kształtuje ceny jak mu się chce i zaczarowany ołówek wystarcza.

 5. nie dla cen | 24 sierpnia 2023 at 23:53 |

  a co to jest realne rozliczenie bo to jest i była nieudolność i zaniechania zarządu i rad nadzorczych a teraz się zdziwią bo w domach prywatnych zacznie się paleniem wszystkim bo z moich obserwacji to nawet w SM mała 2/3 rodzina zużywa około 4 m3 wody czyli 1000 zł, gdzie reszta opłat i utrzymanie. MPGK żyło sobie i żyje od wielu lat bez jakiego kiedykolwiek pomysłu na zmiany. Czas zwolnić połowę urzędasów, oaza bezkarności, spokoju i braku wizji że czas się zmienia PODWYŻKA DAL PREZESA !

 6. Zgłosicie się jeden z drugim bo widać, że macie ogromną wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i prawa, zwłaszcza spółdzielczego. Jest rozpisany konkurs na stanowisko prezesa!!! Dalej po “darmowe pieniądze”, a tych niepłacących czynszu na bruk albo pod most. Niedobrze się robi czytając wypowiedzi tutejszych mądrych (inaczej).

  • Masochista, czy co? Po co czytasz, jak Ci się niedobrze robi? Nie mów, że nie fajnie znaleźć dowody na to jakim się jest inteligentnym gościem w porównaniu z głąbami, które się tu produkują. Poluzuj gumę w majtach, bo długo na bezdechu nie wytrzymasz

 7. To może wszyscy nie płaćmy za czynsz i wodę. Powstanie fundusz solidarnościowy, zredukujemy zatrudnienie w SM i wówczas jednakowe będą naliczenia dla wszystkich.

 8. mieszkaniec | 25 sierpnia 2023 at 14:02 |

  bardzo dobry pomysł!!! Ci wszyscy, którzy myślą, że wiedzą na czym polega zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, a zwłaszcza ci, którzy tak gorliwie krytykują i głoszą jakieś populistyczne androny brać władzę i rządzić. Przecież wiecie jak powinno być. Jest konkurs a więc jest okazja. Przecież jak widać już znają prawo spółdzielcze, energetyczne, ekonomię, itp

  • Zarządzanie nie tylko w SM nie polega jedynie na trwaniu. Będziesz miał możliwość wytłumaczenia na czym polega na WZ mądralo.

 9. Startujcie zatem i działajcie (trwajcie?)!

 10. Spółdzielca | 28 sierpnia 2023 at 11:59 |

  Do gościa z dnia 24.08.2023 r. godz. 13: 05 Płacili tak samo, bo tak chciała Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni nie zwracając uwagi na koszty jak kształtują się na poszczególnych budynkach. Było fajnie , wygodnie , nie było rozliczeń z poszczególnymi użytkownikami ( a powinny być), nie wypłacano nadwyżek z ciepła ,( a powinny być ) opłaty uśredniano , zmieniano wyłącznie w oparciu o zmiany cen przez MPGK nie analizując wyników na poszczególnych budynkach.
  Mieszkańcy ponosili opłaty na poczet kosztów nie dotyczących ich budynków.
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych już od dawna nakazywała rozliczenie
  mediów na poszczególne budynki i ich mieszkańców. Spółdzielnie mieszkaniowe w kraju od dawna rozliczają zgodnie z w/w ustawą i nie ma takich problemów jak w naszej spółdzielni, bo nie tworzą dokumentów dla samych dokumentów.
  Tak byłoby dalej gdyby nie Prawo energetyczne , które obligatoryjnie nakazuje rozliczanie kosztów bezpośrednio na poszczególnych użytkowników mieszkań pod groźbą kary za niewywiązanie z w/w obowiązków. Dopiero teraz ( dlaczego nie wcześniej) Rada Nadzorcza i Zarząd SM szukają rozwiązań zmniejszenia kosztów, znowu zaglądają do naszych kieszeni proponując poddanie po raz kolejny pod głosowanie Uchwalę Solidarnościową Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jedynie po to, aby ponownie nasze nadwyżki na cieple nie rozliczyć (zabrać). Należy zauważyć, że w/w uchwała była już raz poddana pod głosowanie na WZCz, decyzja obowiązuje, nie może być głosowana ponownie.
  Ta proponowana Uchwała to rozwiązanie omijające przepisy Prawa Energetycznego dalej promujące pokrywanie nie swoich kosztów przez zwykłego Kowalskiego.
  Nic innego co było.

 11. Już decyzja podjęta uchwała została przyjęta nie wyrażono zgody na fundusz solidarnościowy więc już koniec debaty na ten temat.

 12. do spółdzielcy | 29 sierpnia 2023 at 09:22 |

  wszystkich “mądrych” w tej sprawie proszę o wskazanie konkretnych przepisów ustawy prawo energetyczne , które będą złamane po podjęciu proponowanej uchwały

  • Zgodnie z art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego jest obowiązany do rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe, stosując metody wykorzystujące wskazania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania lub wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego jest również obowiązany do sporządzenia regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła, który określa zasady i tryb rozliczania, a także terminy i sposób dokonywania płatności za ciepło.

  • Zwrot nadwyżek za ciepło dla indywidualnych lokali jest możliwy, jeśli spełnione są określone warunki. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o ograniczeniu wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła systemowego, odbiorcy wrażliwi, którzy zapłacili za ciepło więcej niż 40% ceny obowiązującej 30 września 2022 r., mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty. Odbiorcami wrażliwymi są m.in. gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, podmioty publicznej opieki zdrowotnej, kościoły i organizacje pozarządowe1.
   Aby otrzymać zwrot nadpłaty za ciepło, odbiorcy wrażliwi muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich jako podmiotu uprawnionego. Oświadczenie należy kierować bezpośrednio do dystrybutora ciepła. Dokument należy złożyć do 8 marca 2023 r.23. Oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy – z 15 września 2022 r. – zachowują ważność i nie ma potrzeby składania ich ponownie2.
   W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, zwrot nadpłaty za ciepło może być dokonany poprzez korektę faktur lub przelew na rachunek bankowy spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek przekazać zwrot nadpłaty swoim członkom lub właścicielom lokali w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu od dystrybutora ciepła4. Właściciele lokali mogą także wystąpić do sądu o zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli uznają, że spółdzielnia naliczyła im za dużo za ciepło, nawet jeśli wcześniej nie zgłaszali zastrzeżeń do podwyżki.

  • Ustawa o własności lokali (Dz. U. z 2004r., Nr 141, poz. 1492 – z zm. W przypadku opłat za ciepło wspólnota mieszkaniowa jest jedynie pośrednikiem. Nie ma więc kompetencji do samodzielnego dysponowania zebrana kwotą lub jej nadwyżką. Pieniądze należy zwrócić płatnikowi nawet gdy większość właścicieli zgadza się na propozycję przekierowania.

  • A widzisz „mądry”. Nie mogłeś sam znaleźć, tylko się wyręczasz innymi. Po za tym to Ci nie pomoże na WZ, bo z tego po prostu nie ma wyjścia. Jedna osoba zaskarży wasz fundusz i bye… próby ominięcia prawa.

 13. Rada się obudziła i teraz pisze pisma do gosp. Kom. A gdzie była wcześniej przecież siedzą w tej radzie po kilka lat to dlaczego nie wymieniali rur nie modernizowano wymiennikowni. Raptem się obudzili.

 14. Ale! Boże, ilu mędrców mamy w naszym mieście, ilu prawników i ekonomistów. Szkoda, że dopiero teraz zabierają głos. Gdzie byli przez ostatnich kilkanaście lat, bo raczej nie na walnych w Społdzielni.
  Ale szansa przed wami. Startujecie w konkursie na prezesa , jest ogłoszony! A, przypuszczam, że i super księgowych jest we Włodawie bardzo wielu. Wnioskuję z tego co piszecie na tym forum.
  A przy okazji: czy aby wszyscy jesteście członkami Spółdzielni i jej mieszkańcami, czy tylko tak ” z czystej życzliwości” wypowiadacie się?

 15. Prezes spędza wszystko na pandemię, przecież zabarykadowali się jak nikt inny we Włodawie
  . Ale prezes twierdzi,
  że na przepisach nie musi się znać / żałosne/

 16. do gościa | 31 sierpnia 2023 at 11:49 |

  na prawdę aż miło się robi widząc tylu życzliwych i troszczących się o dobro spółdzielni i jej mieszkańców . szkoda tylko że nie było ich nigdy na walnym spółdzielni a swoje mądrości ujawniają na forach internetowych najczęściej anonimowo. w ten sposób można wypisywać różne głupoty łącznie z treścią art.45c prawa energetycznego, który to art. obecnie brzmi zupełnie inaczej niz przedstawiony wyżej a i tak z tego tu cytowanego nie wynika, że mieszkańcy mają być obciążani za wodę wg “z księżyca wziętej” ceny po kosztach wymiennikowni MPGK ale wg wodomierza. czytać ze zrozumieniem!!!!!!

  • Rozliczenie kosztów winno być indywidualne, oparte o wskazania wodomierzy, natomiast cena m3 wody jest ustalana nie przez SM a wynika z taryfy MPGK. Spółdzielnia nie ma prerogatyw, aby ustalać cenę cieplej wody. A wiec, mądralo może i byś miał rację, gdyby twoje wyobrażenie nie było całkowicie sprzeczne z prawem lokalowym, według którego SM nie ma prawa zagarnąć czyjejś indywidualnej kasy nawet jakby sto procent lokatorów opowiedziało się za tym na WZ. SM jest tylko czasowymi deponentem I pośrednikiem w przekazywaniu tej kasy do MPGK. I nie tylko nie może ustalać ile lokator ma płacić za ciepłą wodę, ale też nie może sama bez wniosku lokatora nadwyżki z tej kasy na niego przypadającej przeznaczyć na jakikolwiek inny cel, choćby i przegłosowany prze WZ . Także czytaj ze zrozumieniem nie tylko co ci pasuje, ale również to co ci nie pasuje do wyobrażenie, ale na temat czego prawo jasno się wypowiada.

 17. Mieszkaniec | 31 sierpnia 2023 at 20:22 |

  Informuję że ustawa o własności lokali z wyjątkiem bardzo wąskiego zakresu dotyczącego zarządu częścią wspólną nieruchomości nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych

  • Twoja informacja zda się psu na budę. Ustawa lokalowa wyraźnie wskazuje, jakie wnoszone opłaty są uznane za opłaty “wspólne”a jakie za “indywidualne”. Opłaty za ciepło dostarczane do lokalu lokatora oraz ciepłą wodę są opłatami indywidualnymi. SM i RN ma przegrane w sądzie, gdyby choć jedna osoba zaskarżyła tę bezprawną uchwałę. Podobnych orzeczeń w tej sprawie są dziesiątki. Nie tylko we Włodawie cwaniacy wpadli na pomysł, aby prywatną kasę lokatora przeznaczyć na wspólny cel, czyli po prostu zawłaszczyć, aby nie powiedzieć gorzej: ukraść!

 18. NIE MA USTAWY LOKALOWEJ!!!!!!! CO ZA BZDURY

  • Zwał jak je zwał. Prawo lokalowe , czy ustawa lokalowa. Nawet ćwierćinteligent taki jak ty, powinien wiedzieć O CO CHODZI!!!

 19. mieszkaniec | 1 września 2023 at 11:14 |

  Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
  Dziennik Ustaw197414poz. 84
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
  Tekst ogłoszony:
  D19740084.pdf
  Status aktu prawnego:uchylony. NIE MA JUŻ TAKIEJ USTAWY. JAK WIDAC JEST TO AKT PRAWNY UCHYLONY

 20. Dz.U. 2023 poz. 725 ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Status obowiązujący. Zresztą nie obawiaj się, Ci co będą skarżyć tę bezprawną uchwałę, doskonale wiedzą na jakich aktach prawnych oprzeć skargę:)

 21. No, to dobre jest. Tyle głupoty w paru zdaniach

 22. O rany ale mędrców we Włodawie! Ciekawe czy wszyscy w konkursie na stołeczek prezesa wystartują. Podejrzewam, że każdy tylko, anonimowo,” mocny w gębie” . Do roboty pewnie nikt z was nie ma predyspozycji: wykształcenia, doświadczenia ani chęci. Zawsze to wygodniej krytykować,obrażać i zazdrościć i prezesowi i radzie i sąsiadom

  • Zazdrościć czego?

  • Marna prowokacja! Nikt przy zdrowych zmysłach choćby i miał najlepsze kwalifikacje, nie będzie chciał sprzątać po poprzednikach. To oni pod kontrolą lokatorów winni ponieść konsekwencje swoich wieloletnich zaniedbań i sprzątać, sprzątać… aż wszystko będzie tak, jak być powinno. Dopiero wtedy można by było ubiegać się o taki stołek.

 23. do hejterów | 4 września 2023 at 12:26 |

  a jak być powinno??? rozumiem, że TANIO, DOBRZE, CZYSTO I TAK ABY WSZYSCY (3500 MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI) BYLI ZADOWOLENI.

  • Nieuzasadniona kpina. Źle rozumiesz. Być jak powinno, oznacza nie mniej, nie więcej tylko przejrzyście, uczciwie, bez kombinowania na boku, bez cwaniactwa, z poszanowaniem prawa a nie z jego omijaniem, z właściwym reagowaniem na zgłaszane problemy lokatorów, z ustaloną perspektywą działania a nie z doraźnym „gaszeniem” problemów – przewidywaniem ich i zapobieganiu im zanim powstaną. To nic innego jak abc dobrego zarządzania. Ale wam coś strasznie trudno je pojąć, zaakceptować i wdrożyć. No i reagujecie szaleńczym oburzeniem, kiedy się to wam wytyka.

 24. Reagują jak złodzieje złapani na gorącym uczynku, to nie ich wina, tylko wszystkich innych. To że zarządzają SM przez całe lata, to że zasiadają n-ty raz w RN i pobierają za to pieniądze, to przecież nic znaczący przypadek… Takie tam… Nic po prostu.

 25. mieszkaniec | 5 września 2023 at 11:31 |

  nikt do zarządu ani rady nie wszedł przemocą. tak wybrano. należy przyjść na walne i wybrać inaczej. takie to proste

  • Udajesz tylko, czy naprawdę nie pojmujesz. Nie chodzi o to, że zostali wybrani, tylko o to, że pierdzieli w stołek nic nie robiąc dopóki się nie zesrało, a jak się zesrało, to oczywiście nikt nie jest odpowiedzialny. Znowu skok na kasę, tym razem z nadwyżek i jakoś to będzie…

   • Jest to tylko twoje zdanie czyli jednej osoby co po prostu nie znaczy prawie nic ( nie ma mocy sprawczej). Przekonaj do siebie inne osoby aby cokolwiek zmienić.

 26. do anonima | 6 września 2023 at 12:04 |

  co roku na walnym zgromadzeniu przedstawiane jest sprawozdanie z pracy zarządu oraz rady nadzorczej. Gdybyś choć raz był na takim spotkaniu to byś wiedział czy coś robili czy tylko …..w stołek. Ale nigdy nie byłeś, nigdy nie interesowałeś się spółdzielnią, nie wiesz co zrobiono w ciągu minionych lat i nie wiesz jak wyglądałyby nasze bloki i ile płacilibyśmy za ciepło. Ot specjalista od wyzwisk. Żadnej wiedzy, żadnej refleksji, głowa pełna frustracji którą anonimowo wylewa do internetu

  • Masz prawo myśleć, że jesteś kolejnym wcieleniem cesarza Napoleona, co myślisz to twoja sprawa i nikt ci tego nie zabroni. Trudniej będzie przekonać inne osoby do twoich myśli aby cię popierały.

 27. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content