16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana przez Center for Women’s Global Leadership poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kampania prowadzona jest w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

PORADY PRAWNE udzielane są w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43)
Prowadząca : Anna Wegiera – Walasek

POMOC PSYCHOLOGICZNA udzielana jest w środy w godzinach 16.30 – 18.30 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43)
Prowadząca: Katarzyna Fiała

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODAWIE – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, al. J. Piłsudskiego 41, MOPS we Włodawie, kontakt telefoniczny 82 572 13 21.

Skip to content