Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie XLII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII, XXXIX, XL, XLI sesji Rady Miejskiej.
3.Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie.
6.2.określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.
6.3.określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego.
6.4.nadania nazwy ulicy.
6.5.zmiany opisu granic okręgów wyborczych miasta Włodawa.
6.6.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa.
6.7.zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6.8.zmian w budżecie miasta.
6.9.aktualizacji Programu Rewitalizacji Włodawy na lata 2017-2023.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa za I półrocze 2017r.
8.Sprawozdanie z działalności MOSiR za 2016 rok.
9.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

4 komentarzy "Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej we Włodawie"

  1. Przecież Młodzieżowa Rada Miasta była we Włodawie. Podczas burmistrzowania Franciszka G. została olana. Teraz kontynuator polityki franciszkowej, niejaki Wiesław M. wraz ze świtąwidząc dotychczasowe swoje porażki co przerodzi się w przegranie wyborów wpadł na „genialną” myśl, by powołać M.R.M., a ta będzie na niego głosowała i tym sposobem wygra.
    Tylko czemu nie powołał tej rady na początku swojej kadencji? Tym sposobem pokazał wraz ze swoim doradcą Tomaszkiem, że traktuje wyborców jak ciemną masę, która wszystko kupi.

  2. Bardzo dobry pomysł! Jedyny Burmistrz od lat który ostro wziął się do pracy. My Panu kibicujemy.

  3. Zmieniają granice okręgów wyborczych żeby PiS przegrało wybory. A jego radni siedzą cicho. Słabi radni = Słaby PiS.

  4. Czy ta sesja jeszcze trwa?, może jakieś krótkie sprawozdanie z przebiegu zamieściłoby Elbi

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki