Zaproszenie na LXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam kierowników i dyrektorów podległych jednostek Gminy Miejskiej Włodawa na LXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie, która odbędzie się 27 października 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXII i LXIII sesji Rady Miejskiej
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Informacja o działalności Włodawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie
  2. rozpatrzenia petycji osób sprzeciwiających się budowie szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1057/8 oraz planowanym uruchomieniem w tym miejscu punktu płatnej toalety
  3. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 14 października 2013 r. pomiędzy: Gminą Miejską Włodawa – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włodawie a Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
  4. wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudniających opiekunów dziennych oraz opiekunów dziennych prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Włodawa
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa
  6. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Miejską Włodawa
  7. sprzedaży lokalu mieszkalnego
  8. sprzedaży lokalu mieszkalnego
  9. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2023 – 2025.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie.
 3. Sprawozdanie z wykonania realizacji projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” .
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej odbędą się w dniu:

 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 25 października o godz. 11:00
 • Komisja Porządku Publicznego – 25 października 2022 r., godz. 14:00
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego – 26 października 2022 r., o godz. 11:00
 • Komisja Rewizyjna – 26 października 2022 r., o godz. 14:00

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska

wlodawa.eu

1 Komentarz do "Zaproszenie na LXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie"

 1. a moze miasto wypowie sie na temat likwidacji sor , intensywnej opieki i innych pomysłów pani z wisznic a które starosta przyklepuje.

  • A co ma miasto do Starosty czy Powiatu?

  • Co się ciągle tego szpitala czepiacie. Wydtartuj jeden z drugim na starostę i pokaż co potrafisz. A zapomniałem zabrakło wam głosów. Jaka szkoda

   • Jakich głosów ?W większości ludzi są porządni i w politykę nie idą.Żeby być politykiem,a w szczególności takim regionalnym trzeba być czarną świnią,martwić się o sobie i swoją rodzinę i towarzyszy partyjnych.Podstawa.POlityk myśli tylko o tym i jeszcze jakby tu wykorzystać innych.Reszta społeczeństwa niewiele ich obchodzi.Natomiast ta reszta ma prawo wymagać w tak podstawowej sprawie jak opieka zdrowotna i nie powinno to dziwić.Może dziwić takiego kogoś jak ty ale z wiekiem zmienisz zdanie,przekonasz się.

 2. Co ty człowieku bredzisz, jaka czarna świnią?! Idź do starostwa i zaproponuj temat na sesję rady powiatu albo chociaż swoje propozycje ad szpitala przelej na papier i wyślij pocztą. A najlepiej opublikuj na elbi. Ciekawi pewnie wszystkich jak uratować nasz szpital. Krytykować najlepiej ale dorzuć coś od siebie, jakiś konkretny plan

  • W Lubartowie jakoś udało się zmienić starostę i pesel odsunęli od władzy. Tylko u nas opozycja jest taka nieudolna. Zamiast działać to wypinają brzuchy na gali MMA i cieszą się że na konto dieta wpływa. Wstyd! Tymczasem pan Romanczuk i pani Szpilewicz cieszą się że rząd dał mi parę miesięcy rządów więcej. Oj będzie miotła w radzie powiatu.

 3. Nie strasz, nie strasz, bo się….

 4. szanowni Państwo!!!! wracamy do Włodawianki!!!! nikt nic nie wie!!! trener 5 kategorii od trampkarzy!!!! chłopaków nie trenuje!!!! chodzą na orlik!!!! Jarząbek!!!! ponoć trenuje juniorów!!!! juniorzy sukcesów żadnych nie mają!!!! poprostu są!!!! żenada panie prezesie!!!! na co czekamy? na cud? juniorzy nic sobą nie reprezentują!!!! Jarząbek tylko pokrzykuje i nikogo nie lubi!!!! slabo się robi!!!!!

 5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.