Zaproszenie na konferencję prasową

Tytuł: Podsumowanie projektów

  1. Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy”
  2. Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu”

Termin: 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 11:00

Miejsce: siedziba Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, ul. Kopernika 1

Konferencję organizuje Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak.

Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty inwestycji zrealizowanej przez Lubelską Wojewódzka Komendę OHP we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, okresie od maja do grudnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przekazane również będą informacje o wyposażeniu pracowni do nauki w zawodach mechanik pojazdów samochodowych (warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych, mechaniczny, ślusarski i oponiarski) oraz moner zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie w Ośrodku OHP w Zamościu.

Zmiana wielkości czcionki