XIX FESTIWAL KOLĘD I SZCZODRYWEK NAD BUGIEM – WŁODAWA 2020

Serdecznie zapraszamy 25 stycznia 2020 r. na Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem do Włodawy.

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem jest od wielu lat ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, a w bieżącym roku także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Każdy z uczestników wykonuje jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i od lat przyciąga liczne zespoły z przygranicznych obszarów Białorusi i Ukrainy.

Do tegorocznej XIX edycji festiwalu zakwalifikowanych zostało 28 zespołów, z których 11 przybędzie z Ukrainy, 2 z Białorusi, a pozostałe z całego województwa lubelskiego i innych rejonów Polski. Patronat honorowy nad tegorocznym festiwalem objął Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy 25 stycznia 2020 r., rozpoczęcie konkursu festiwalowego o godz. 10.00 – Włodawski Dom Kultury, al. J. Piłsudskiego 10. O godzinie 13.30 wystąpią ubiegłoroczni laureaci festiwalu – zespół dziecięcy „Verveczka” z Centrum Kultury „Krasne” w Łucku na Ukrainie oraz zespół dziecięcy „Mała Tęcza” z Olbrachtowa.

Uroczystość wręczenia nagród i zakończenia festiwalu rozpocznie o godz. 15.00.

Informacja o ubiegłorocznych laureatach:

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Verveczka” powstał w 2013 r. i działa przy Centrum Kultury „Krasne” w Łucku na Ukrainie, a jego dyrektorem artystycznym jest Ałła Oleksandrivna Opeida, zasłużona artystka Ukrainy. Celem zespołu jest promowanie pieśni ludowych Wołynia oraz zachowanie miejscowego folkloru i tradycji. Uczestnicy występują w tradycyjnych strojach, zgodnych z cechami etnograficznymi regionu. Zespół osiągał liczne sukcesy na konkursach i festiwalach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych (m.in. w Polsce, Bułgarii, Niemczech, Austrii, Włoszech i Francji).

Zespół „Mała Tęcza” przyjedzie na włodawski festiwal aż z Olbrachtowa w województwie lubuskim, czyli z drugiego końca Polski. Powstał w 2003 roku, z inicjatywy Henryki Starosty, która do dziś nim kieruje. „Mała Tęcza” śpiewa głównie pieśni ludowe ale także utwory religijne i piosenki lwowskie. Zespół dwukrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Polanicy Zdroju, był laureatem wyróżnionym w XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie. Wrócił także z wyróżnieniem z Festiwalu Kultury Ludowej
w Kamieniu Pomorskim, z Pucharem Lubuskiego Kuratora Oświaty za występ na Spotkaniach Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa (tzw. „Kresovianach”) w Gorzowie Wielkopolskim, z wieloma nagrodami z Ogólnopolskiego Festiwalu Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” w Żarach, z najwyższym wyróżnieniem z Przeglądu Zespołów Ludowych w Gościeszowicach. Został również wyróżniony w XVIII Festiwalu Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2019.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki