WYPOCZYNEK ZIMOWY 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, w związku z rozpoczętym wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, informuje o inauguracji akcji Bezpieczny i Zdrowy Wypoczynek Zimowy 2018. Ferie zimowe w naszym województwie trwać będą od 29 stycznia do 11 lutego 2018 r. W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu włodawskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży oraz działania informacyjno- profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

W ramach działań oświatowo-edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących zachowań prozdrowotnych w zakresie: – przestrzegania higieny osobistej mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym tj. mycie rąk, korzystanie z jednorazowych chusteczek, zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, reagowanie na pierwsze objawy chorobowe wizytą lekarską, – przestrzegania higieny wypoczynku: dbanie o odpowiednią ilość snu, zbilansowana dieta, ubranie odpowiednie do pogody, zabezpieczenie skóry przed działaniem mrozu, – dbania o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia, – profilaktyki chorób zakaźnych (meningokoki, grypa, rotawirusy), – zapobiegania uzależnieniom (tytoń, alkohol, dopalacze), – zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, – profilaktyki zatruć pokarmowych, – bezpieczeństwa podczas ferii zimowych- zagadnienia dotyczące poruszania się pieszych, podczas śliskich, ośnieżonych dróg, słabej widoczności (wyposażenie w elementy odblaskowe), dbanie o bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych obok ulic i dróg, niebezpieczeństwo jazdy na łyżwach na zamarzniętych akwenach wodnych, przestrzeganie przed brawurą, która może doprowadzić do wypadku oraz inne tematy prozdrowotne wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Zapraszam do zapoznania się z ulotkami dostępnymi poniżej:

Bezpieczne zimowisko”

Zimowe dni”

Ferie”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, życzy zdrowego i udanego wypoczynku zimowego.

Zmiana wielkości czcionki