Wnioski suszowe

Do dnia 31 października 2018 r. powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyły termin przyjmowania wniosków o pomoc w formie dotacji na powierzchnie upraw zniszczonych suszą.

Niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Włodawa zatwierdzonych przez Wojewodę Lubelskiego protokołów z szacowania szkód, zostaną one dostarczone rolnikom w celu złożenia w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gmina Włodawa

Zmiana wielkości czcionki