Warsztaty chanukowe w Muzeum Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego

6 grudnia nieodłącznie wszystkim dzieciom w Polsce kojarzy się  z prezentem pod poduszką. Mało kto jednak wie, że w tym roku  6 grudnia rozpoczyna się święto Chanuka. Chanuka (z hebrajskiego HANUKA to trwające osiem dni święto żydowskie, które zaczyna się 25 dnia miesiąca kislew. Jest obchodzone jako pamiątka cudownego zdarzenia, do jakiego doszło podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza: niewielka ilość czystej rytualnie oliwy po rekonsekracji świątyni jerozolimskiej paliła się przez osiem dni, dzięki czemu udało się przygotować kolejną porcję oliwy.

Chanuka znana jest też jako “Święto świateł”. Z tej też okazji Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawkiego przez kilka chanukowych dni (7-11 grudnia 2015 r.) będzie organizowało gry, zabawy i warsztaty chanukowe. Zapraszamy wszystkich małych i dużych do wspólnego świętowania i poznania kultury narodu, który przez wieki tworzył historię naszego regionu. Więcej informacji na stronie muzeum www.muzeumwlodawa.pl

2 komentarzy "Warsztaty chanukowe w Muzeum Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego"

  1. rebe Fadaka | 24 listopada 2015 at 05:04 |

    Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego? Dlaczego tak często? Dlaczego z tak różnych narodów i kultur? Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją? Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. “Lâantisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń: “Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje â te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób â toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli.

  2. rebe Fadaka | 24 listopada 2015 at 05:06 |

    Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego? Dlaczego tak często? Dlaczego z tak różnych narodów i kultur? Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją? Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. “Lâantisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń: “Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje â te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób â toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.