Walka o przejście w Zbereżu

List Intencyjny zawarty między rejonem szackim obwodu wołyńskiego (Ukraina) oraz powiatem włodawskim województwa lubelskiego (Rzeczpospolita Polska) co do otwarcia na granicy ukraińsko-polskiej międzynarodowego przejścia granicznego Adamczuky – Zbereże – taki tytuł ma podpisana przez starostów – szackiego i włodawskiego – deklaracja. Ma ona pomóc w staraniach o jak najszybsze uruchomienie stałego przejścia w Zbereżu (gmina Wola Uhruska). Tym razem z inicjatywą wystąpiła strona ukraińska.

W treści listu czytamy m.in. Biorąc pod uwagę potrzebę rozwoju powiązań między mieszkańcami rejonu szackiego obwodu wołyńskiego i powiatu włodawskiego województwa lubelskiego, a także kontaktów we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, konieczność rozwiązania problemu przepustowości istniejących przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej; konieczność rozwoju potencjału turystycznego przygranicznych rejonów obwodu wołyńskiego i powiatów województwa lubelskiego, upoważnionych przedstawicieli rejonu szackiego (obwód wołyński) oraz powiatu włodawskiego (województwo lubelskie) Strony sporządziły niniejszy list intencyjny: 1. Strony oświadczają zamiar wspólnej działalności nastawionej na otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego Adamczuky-Zbereże; 2. W celu realizacji zamiaru Strony zobowiązują się podejmować wszelkie konieczne działania w celu otwarcia międzynarodowego przejścia granicznego Adamczuky-Zbereże; 3. Strony oświadczają, że niniejszy list intencyjny ma moc inicjatywy ustawodawczej i może być wykorzystany dla zwrócenia się do odpowiednich władz Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy w celu otrzymania odpowiednich zezwoleń i uruchomienia procedury otwarcia międzynarodowego przejścia granicznego Adamczuky-Zbereże zgodnie z ukraińskim i polskim ustawodawstwem;4. Zgodnie z niniejszym Listem Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz udostępniać sprawozdania informacyjne dotyczące procedur otwarcia nowego międzynarodowego przejścia granicznego.

List w starostwie włodawskim podpisali Przewodniczący Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej Wasyl Goliadynec i Starosta Włodawski – Andrzej Romańczuk.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

1 Komentarz do "Walka o przejście w Zbereżu"

  1. Muszunski z edliem i Bożena zalatwia

    • Leon słabo czytaty słabo pisaty? Daj sobie na luz z tą polityką. Ludzi już mdli od tej Waszej propagandy.

    • Leon czy ty musisz być monotematyczny, wymyśl coś na temat albo nie pisz wcale

  2. Jeden z moich znajomych, obserwując rzeszę „turystów” czyt. drobnych przemytników kursujących w obie strony podczas tzw. „dni dobrosąsiedztwa” stwierdził kategorycznie – „to przejście jest nam potrzebne jak rybie ręcznik…”. Nie sposób się z nim nie zgodzić.

  3. wieslaw bedzie mial blizej na imprezki

  4. Przejście to bzdura i nigdy go nie będzie. Jakiś gość z Anglii nagle sobie przypomniał o rodzinnym mieście i chrzani bzdury. Przecież Bug to granica UE potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej, jej oficjalnych dokumentach o strefie Schengen nie ma mopwy o żadnych nowych przejściach przez 50 lat.

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki