Walczą o fotki na trójstyku

Jedna z atrakcji turystycznych gminy Włodawa, tzw. trójstyk granic Polski, Białorusi i Ukrainy, ma poważny mankament. Mocą rozporządzenia wojewody lubelskiego z 30 lipca 2010 roku, w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego, wprowadzony został zakaz fotografowania obiektów po obu stronach granicy.

Urząd Gminy Włodawa podjął ostatnio działania, aby z zakazu fotografowania wyłączyć obszar trójstyku.
W piśmie do wojewody lubelskiego czytamy m.in.: „W związku z przejęciem przez Gminę Włodawa działki w Orchówku (gm. Włodawa), przy której usytuowany jest tzw. „trójstyk granic” Polski Białorusi i Ukrainy, zwracamy się do Pana Wojewody z prośbą o podjęcie działań w kwestii wyłączenia tego miejsca z zakazu fotografowania obiektów, znaków i urządzeń granicznych, znajdujących się po polskiej stronie granicy. Na działce tej został ustawiony słup graniczny o nazwie „Bug”, który powstał w efekcie zawartego trójstronnego porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy, podpisanego w Łucku w dniu 14 marca 2013 r. W związku z powyższym planujemy zagospodarować to miejsce, jako atrakcję turystyczną. Działka ta przylega bezpośrednio do rzeki Bug i znajduje się w pasie granicznym, co bezpośrednio ogranicza swobodę przebywania osób w tym rejonie. Reguluje to rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z 30 lipca 2010 roku, w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego. Mocą paragrafu 1 pkt. 2 wprowadzony został zakaz fotografowania obiektów po obu stronach granicy (…) głównym celem ustawienia słupów informacyjnych „Bug” po każdej stronie granicy było stworzenie atrakcji turystycznej, więc tak to też musimy traktować i ułatwiać do niej dostęp, tym bardziej, że jest to jedyny „trójstyk granic” na Lubelszczyźnie i jedyny w kraju na wodach płynących”.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

2 komentarzy "Walczą o fotki na trójstyku"

  1. Nie jest to słup graniczny więc można śmiało fotografować.

    • Czytałeś artykuł? Skąd pomysł, że tylko słupków nie można fotografować?

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki