V sesja Rady Powiatu we Włodawie – zaproszenie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się V sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

5.2. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku
w powiecie włodawskim;

5.3. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
w 2019 roku w powiecie włodawskim;

5.4. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

5.5. w sprawie powierzenia własnego zadania publicznego powiatu włodawskiego gminie miejskiej Włodawa;

5.6. w sprawie przekazania zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku
w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince”;

5.7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022;

5.8. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

5.9. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włodawskiego;

5.10. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie;

5.11. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
we Włodawie.

6. Sprawozdania:

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w powiecie włodawskim za 2018 rok;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat włodawski w 2018 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie za 2018 r.

7. Informacje:

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2018 r.;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2018 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2018 r. „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie w powiecie włodawskim na lata 2011-2021”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2018 r. Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włodawskim na lata 2011-2021”;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa powiatu włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie
w 2018 r.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

1 Komentarz do "V sesja Rady Powiatu we Włodawie – zaproszenie"

 1. Ciekawski | 20 lutego 2019 at 12:35 |

  Przyjdę, ale tylko po to by zobaczyć tego męskiego, wiecznie uśmiechniętego w obcisłym garniturze.

 2. Kiedy ponownie wrócą transmisje na żywo z internetu z o obrad sesji ?

  • teraz każda sesja MUSI być transmitowano. człowiek poczytaj zanim zaczniesz komentować

   • Czy może ktoś podać link do transmisji? Czy zeszłe sesje też można odsłuchać?

 3. Gdyż Tomaszek musi się lansować?

  • Ty to chyba hist(o)erykiem jesteś skoro zadajesz takie durne pytania. Wiesz już dlaczego nie ma interpelacji czy kandydatka do PE z Chełma jeszcze ci nie wyjasnila?

 4. Jest okazja żeby przyjrzeć się dokładniej co się dzieje w PCPRze, może wreszcie ktoś to ukróci?

 5. Dysproporcje w wynagrodzeniach nauczycieli ogromne, jedni mają mnóstwo nadgodzin i płatnych zastępstw, nawet dyrektorzy, który chyba ma inne obowiązki związane z kierowaniemjednostki.

 6. Co to oznacza średnie wynagrodzenie w szkole? Niech powiedzą jakie jest najwyższe, komu dyrektor O. daje motywacyjne, godziny i Za Co? Bo chyba nie wszyscy traktowani są równo? Chyba, ze sie mylę, to przepraszam!

 7. Bezrobotny | 24 lutego 2019 at 15:57 |

  Masz rację jednym wszystko , drugim g……

 8. Zamiast robić pożyteczną robotę,to tylko koalicja wykłóca się z opozycją.Dziecinada i żenada.Nie po to zostali wybrani.

 9. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki